• support@cz.co.th
  • 080-678-8886

AI Singapore-Google จับมือสร้างชุดข้อมูลภาษาขนาดใหญ่สำหรับฝึกโมเดล มีรองรับภาษาไทย

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อรองรับความต้องการในการปรับตัวของธุรกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต ด้วยความเข้าใจที่ควรมีของ AI Singapore และ Google จึงได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลภาษาขนาดใหญ่ ที่นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกโมเดล AI ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้โมเดล AI สามารถเรียนรู้และมีความแม่นยำมากขึ้น ทั้งในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ และในการทำนายผลลัพธ์ในการกระทำต่างๆ อย่างที่ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ต้องการ โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความต้องการในการใช้ AI เพิ่มขึ้นอย่างสูง

นอกจากนี้ การสร้างชุดข้อมูลภาษาที่มีรองรับภาษาไทยทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาและนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกลุ่มผู้ใช้ไทยได้มากขึ้น ซึ่งเป็นของดีสำหรับการสร้างสังคมและองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม

ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่าง AI Singapore และ Google ในการสร้างชุดข้อมูลภาษาขนาดใหญ่สำหรับฝึกโมเดล AI ไม่เพียงเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นฐานที่เสถียรและมีคุณภาพสำหรับการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาสังคมในอนาคต อย่างแท้จริง

เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Singapore-Google จับมือร่วมกันสร้างชุดข้อมูลภาษาขนาดใหญ่สำหรับฝึกโมเดล ที่มีรองรับภาษาไทย สามารถค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์หรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของ AI Singapore และ Google เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา AI ในประเทศไทยและทั่วโลก

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว