• support@cz.co.th
  • 080-678-8886

สแลนกรองแสง (Shading Net) และประโยชน์ในการก่อสร้างและเกษตรกรรม

สแลนกรองแสง (Shading Net) คือ วัสดุที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในด้านการเกษรและการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย การนำสแลนกรองแสงมาใช้มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการควบคุมระดับแสงและอุณหภูมิในพื้นที่ที่ใช้งาน ลดความร้อนในพื้นที่และป้องกันการเกิดความเสียหายจากสภาพอากาศต่างๆ ประโยชน์ของสแลนกรองแสงมีดังนี้

ควบคุมระดับแสง

สแลนกรองแสงช่วยลดการส่องแสงที่เข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการควบคุมแสง ทำให้สามารถปรับระดับแสงให้เหมาะสมกับการปลูกพืชหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้น ทำให้พืชไม่ต้องรับปริมาณแสงที่เข้าสู่พื้นที่มากเกินไป ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืชที่เราปลูก อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการบังแสงแดดให้บริเวสณพื้นที่รอบสวน บ้านเรือน และพื้นที่จอดรถ

ลดความร้อน

สแลนกรองแสงช่วยลดความร้อนที่ส่งผลต่อพืชและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เมื่อแสงและความร้อนถูกกรองด้วยสแลนกรองแสง จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีอายุของพืชยืนยาวขึ้น เหมาะกับการนำไปใช้กันความร้อนเพื่อปลูกพืชที่ไม่ต้องแสงและความร้อนมากนัก

ป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศ

สแลนกรองแสงช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายจากสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก หรืออากาศแห้ง นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายจากแสงแดดที่มีความเข้มข้นสูงที่อาจทำให้พืชได้รับการทำลายสามารถใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้ดี ด้วยลักษณะของตาข่ายของสแลนกรองแสงที่มีการถักทอละเอียด จึงช่วยป้องกันฝุ่นละออง และบังสายตาได้ดี

สแลนกรองแสงเป็นวัสดุที่มีประโยชน์มากมาย การติดตั้งสแลนโดยตรงบนโครงสร้างหรือโครงสร้างหลังคาเพื่อปรับระดับแสงที่เข้าสู่พื้นที่ตามความเหมาะสม หรือตั้งอยู่เหนือพื้นที่ที่ต้องการป้องกันแสง การติดตั้งสแลนกรองแสงควรคำนึงถึงความต้องการของพืชหรือวัสดุที่ใช้และปริมาณแสงที่ต้องการให้เข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้สามารถเติมเต็มประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่สำคัญสแลนกรองแสงยังสามารถ นำไปอย่างอื่นนอกจากงานเกษตรได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง ที่ทำหน้าที่บังสายตาจากคนภายนอก ขึงไว้กันวัสดุ ร่วงจากที่สูง หรือ ใช้เป็นที่บังแดดที่จอดรถยนต์ข้างบ้านได้อีกด้วย เหมือนกับชาวพันทิปคนนี้ ที่เลือกใช้สแลนทำหลังคาที่จอดรถ และยังมีการตั้งคำถามเพิ่มเติมด้วยว่าทำไมสแลนกรองแสง สีเขียวกับสีดำ กรองแดดได้ดีไม่เท่ากัน https://pantip.com/topic/38722992

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว