• support@cz.co.th
  • 080-678-8886

เราจะคุณไปดูการศึกษาในนิวซีแลนด์ ว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไปดูกันเลยจ้า!!

หลักสูตรไตรภาคของที่นี่ ถูกแบ่งตามสถาบันที่เปิดให้การศึกษา มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs), Private Training Establishments (PTEs) และIndustry Training Organisations (ITOs) ต่างก็มีหลักสูตรการสอนในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยหลักสูตรที่สอนโดยมหาวิทยาลัยและ ITPs จะมีการสอนทั้งความรู้ทางวิชาชีพและการฝึกงานด้วย

กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ได้มี Code of Practice สำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติด้วย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่วางมาตรฐานในเรื่องนี้ขึ้น สถาบันการศึกษาที่รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนจะต้องได้รับการรับรองนี้ และต้องดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนให้ดีที่สุด

มีสถาบันการศึกษาประมาณ 700-800 ที่ลงทะเบียนไว้ว่าเป็น Private Training Establishments (PTEs) รวมถึงลงทะเบียนว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนด้วย

โดยแต่ละสถาบันจะมีเกณฑ์ในการรับนักเรียนเป็นของตัวเอง ดังนั้นคุณควรเช็ครายละเอียดไปยังสถาบันที่คุณสนใจก่อนเสมอ

สถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์มีอะไรบ้าง?

สำหรับระดับอุดมศึกษานั้น นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่ง Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs) 20 แห่ง และ private training establishments (PTEs) อีก 12 แห่ง ซึ่งสถาบันส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครเรียนยังสถาบันที่คุณสนใจ คุณควรมั่นใจก่อนว่าสถาบันเหล่านั้นได้เข้าร่วม Code of Practice สำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติหรือไม่ เพราะ Code of Practice นี้ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรับรองการดูแลสวัสดิภาพให้กับนักเรียนต่างชาติ ไม่ว่าจะในเรื่องคำแนะนำหรือความต้องการต่างๆ สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติจะต้องทำตามมาตรฐานนี้ โดย Code of Practice นี้ ดูแลเฉพาะในเรื่องสวัสดิภาพของนักเรียนเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปควบคุมในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน

คุณสามารถหาสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่คุณสนใจในนิวซีแลนด์ได้ในเว็บไซต์ Hotcourses ของเรา

หลักสูตรให้เลือกมีหลากหลาย

นักเรียนที่สนใจไปเรียนที่นิวซีแลนด์สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาอะไร และ ณ สถาบันไหนก็ได้ที่มีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ Hotcourses ของเรา โดยการศึกษาระดับสูงของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจากที่นี่จะถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของ New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ที่เป็นการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดย NZQF นี้นอกจากจะได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งนิวซีแลนด์เองแล้ว ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆอีกด้วย

 

ประเภทของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ จะมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งอนุปริญญาทั้งในสาขาศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ธุรกิจ รวมไปถึงหลักสูตรเฉพาะทางอื่นๆด้วย

The private training establishments (PTEs) และ Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs) นั้น จะมีหลักสูตรและความรู้ทางวิชาชีพที่กว้างขวาง ITPs คุณจะต้องเรียนหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทาง หรือ วิชาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คุณเลือก

กฎหมายเกี่ยวกับการอพยพของนิวซีแลนด์นั้น ช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนยังสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก The New Zealand Qualifications Authority (NZQA) โดยคุณควรเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชนที่คุณสนใจด้วย ว่าได้รับการรับรองจาก NZQA หรือไม่

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว