โรคเรื้อรัง 5 อันดับแรกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

คนเราทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สร้างความทุกข์ให้กับตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างผู้ใกล้ชิดหรือข้างผู้ใกล้ชิดอีกด้วย โรคภัยไข้เจ็บย่อมมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย อาจหลีกเลี่ยงความเครียดได้ยาก โดยเฉพาะในผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีอาการรุนแรง ผมจะเสนอแนะเคล็ดลับง่าย ๆ 3 ประการ ในการสร้างกำลังใจต่อตนเอง ให้สามารถปรับตัวรับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

อัตราของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีสูงถึงกว่า 90% เปอร์เซ็นต์ และ 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จะมีโรคประจำตัวตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากการสำรวจพบว่า

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก (Oxford Journal, Volume 35, Issue 6) ได้แก่

1. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases : CVD) ร้อยละ 72 ของผู้สูงอายุ ได้แก่
1.1. โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic Heart Disease: IHD)
1.2 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
1.3. โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia)
1.4. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)
2. กลุ่มโรคทางระบบประสาทและจิตเวช (Central Nervous System and Psychiatry) ร้อยละ 37 ของผู้สูงอายุ ได้แก่
2.1. โรคเครียดและโรคซึมเศร้า (An-xiety and Depression)
2.2 โรคสมองเสื่อม (Dementia)
2.3 โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (Cerebrovascular Accident: CVA)
2.4 โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Di-sease)
2.5 โรคลมชัก (Epilepsy)
3.กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculo-skeleton Disease) ร้อยละ 28 ของผู้สูงอายุ ได้แก่
3.1 โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid)
3.2 โรคเข่าเสื่อม/โรคข้อเสื่อม/กระดูกผุ (Osteoporosis, Osteoarthritis)
3.3 โรคเกาต์ (Gout)
4. กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Conditions) ร้อยละ 24 ของผู้สูงอายุ
5. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Conditions) ร้อยละ 14 ของผู้สูงอายุ

เครดิตที่มา : czopspecter.com

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว